Ιατρείο

Γκαραγκούνης Άγγελος

Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης
Απόφοιτος Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
6ης Οκτωβρίου 84, ΤΚ 40200, Ελασσόνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας +30 6948 828 723
Email: agkaragkounis@gmail.com

homepage

Υποψήφιος Διδάκτορας

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

(αρ.πρωτ. 2285 – 30/5/2016)

«Μελέτη της ανατομίας και των φυσιολογικών ανατομικών παραλλαγών του χοληφόρου δένδρου, της κοιλιακής αρτηρίας και των αγγειακών δομών που αιματώνουν το ήπαρ με χρήση Πολυτομικού Αξονικού Τομογράφου (16 και 128 τομών) και Μαγνητικού Τομογράφου 3 Tesla και κλινική συσχέτιση με την παθολογία της περιοχής.»

Ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής

Άδεια χρησιμοποίησης Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής: 22/3/2017

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
(20/12/2013 – 5/6/2017).

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων
(24/6/2011 – 19/12/2013).

Επαγγελματική Εμπειρία

services
ypodoxi02

ANIMUS Α.Ε. – Κλινική ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου
(11/10/2018 – 15/2/2020).

ΚΥ Ελασσόνας – ΠΠΙ Λιβαδίου
Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου
(6/6/2017 – 6/5/2018).

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Άσκηση Ειδικότητας
(20/12/2013 - 5/6/2017).

Συμμετοχή στο Απογευματινό Ιατρείο του Επίκουρου Καθηγητή κ. Ρούντα Χρήστου
Αξονικός & Μαγνητικός Τομογράφος, Οστική Πυκνότητα
(31/1/2014 - 5/6/2017).

Συμμετοχή στο Απογευματινό Ιατρείο του Διευθυντή κ. Ζωγράφου Γεώργιου
Αξονικός Τομογράφος, Υπέρηχοι – Τρίπλεξ, Οστική Πυκνότητα
(20/8/2015 - 5/6/2017).

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων
Άσκηση Ειδικότητας
(24/6/2011 - 19/12/2013).

Επιστημονικό Έργο

Celiac Trunk and Hepatic Arteries: Anatomical Variations of Liver Arterial Supply as Detected with Multidetector Computed Tomography in 1,520 Patients and its Clinical Importance
GkaragkounisA., Fanariotis M., Tepetes K., Fezoulidis I., Vassiou K., Clinical Anatomy 2020, Oct;33(7):1091-1101.

Spontaneous Perirenal Hemorrhage in End-Stage Renal Disease Treated with Selective Embolization
Rountas Chr., Sioka E., Gkaragkounis A., Golphinopoulos S., Kourti P., Stefanidis I., Zacharoulis D., Tzortzis V.,
Renal Failure 2012, Vol. 34 (8), 1037-1039.

Προφορικές Ελεύθερες Ανακοινώσεις – Ομιλίες

Απεικόνιση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου με λοξές ακολουθίες συγκριτικά με τις συμβατικές. Λαβδάς Ε., Παπαϊωάννου Μ., Τσικρίκα Α., Κωστόπουλος Σ., Βάσιου Α., Παππάς Ε., Γκαραγκούνης Α., Κρεμμύδας Ν., Τσαγκάλης Α., Βλυχού Μ. Προφορική Ελεύθερη Ανακοίνωση στο 24ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας Πάτρα 14-16/11/2019.

Προεπεμβατική μελέτη αγγείωσης ήπατος σε αξονικό τομογράφο 128 τομών: Ανατομικές παραλλαγές και κλινική σημασία αυτών. Γκαραγκούνης Α., Βάσιου Α., Τεπετές Κ., Βλυχού Μ., Φεζουλίδης Ι. Προφορική Ελεύθερη Ανακοίνωση στο 23ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας Αλεξανδρούπολη 21-23/9/2017.

Διαδερμική βιοψία πνεύμονα υπό κατεύθυνση αξονικού τομογράφου με ημιαυτόματη βελόνα βιοψίας σε ένα βήμα (ONE STEP, TRU-CUT CORE BIOPSY), παρουσίαση τεχνικής και επιπλοκών. Γκαραγκούνης Α., Καράγιωργας Γ., Φεζουλίδης Ι., Ρούντας Χ. Προφορική Ελεύθερη Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας Θεσσαλονίκη 30/6-2/7/2017.

Παρουσίαση περιστατικού ενδοαυλικής αποκατάστασης τραυματικού ψευδοανευρύσματος και αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας οπίσθιας κνημιαίας αρτηρίας. Γκαραγκούνης Α., Καράγιωργας Γ., Φεζουλίδης Ι., Ρούντας Χ. Προφορική Ελεύθερη Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας Θεσσαλονίκη 30/6-2/7/2017.

Παρουσίαση περιστατικού αντιμετώπισης επιπλοκής διαδερμικής χολοκυστοστομίας με εμβολισμό κλάδων κυστικής αρτηρίας. Γκαραγκούνης Α., Καράγιωργας Γ., Φεζουλίδης Ι., Ρούντας Χ. Προφορική Ελεύθερη Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας Θεσσαλονίκη 30/6-2/7/2017.

Εμβολισμός ψευδοανευρύσματος αριστερής έσω μαστικής αρτηρίας. Καράγιωργας Γ., Γκαραγκούνης Α., Μωυσίδου Ρ., Φεζουλίδης Ι., Ρούντας Χ. Προφορική Ελεύθερη Ανακοίνωση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας Αθήνα 20-22/05/2016.

Εφαρμογές Ιατρικής Φυσικής στο Ακτινολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Τρικάλων. Γκαραγκούνης Α. Ομιλία στην επιστημονική ημερίδα «Παγκόσμια Ημέρα Ιατρικής Φυσικής στα Τρίκαλα» 7/11/2013.

Απεικόνιση των μηνίσκων με 3D Axial ανασυνθέσεις. Παπαϊωάννου Μ., Τσικρίκα Α., Παππάς Ε., Κρεμμύδας Ν., Γκαραγκούνης Α., Τσαγκάλης Α., Κέλλα Σ., Παπαγεωργίου Ε., Λαβδάς Ε. Προφορική Ελεύθερη Ανακοίνωση στο 24ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας Πάτρα 14-16/11/2019.

Ενδοαυλική αποκατάσταση ανευρυσμάτων κοινής ηπατικής αρτηρίας, παρουσίαση δύο περιστατικών. Καράγιωργας Γ., Γκαραγκούνης Α., Μωυσίδου Ρ., Φεζουλίδης Ι., Ρούντας Χ. Προφορική Ελεύθερη Ανακοίνωση στο 23ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας Αλεξανδρούπολη 21-23/9/2017.

Εμβολισμός κάτω επιγάστριας αρτηρίας, παρουσίαση δύο περιστατικών. Γκαραγκούνης Α., Καράγιωργας Γ., Φεζουλίδης Ι., Ρούντας Χ. Προφορική Ελεύθερη Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας Θεσσαλονίκη 30/6-2/7/2017.

Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού επιπλοκής ενδαγγειακής αποκατάστασης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής (chimney EVAR σε έδαφος αγγειακής ανατομικής παραλλαγής. Γκαραγκούνης Α., Καράγιωργας Γ., Φεζουλίδης Ι., Ρούντας Χ. Προφορική Ελεύθερη Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας Θεσσαλονίκη 30/6-2/7/2017.

Προεπεμβατική μελέτη αγγείωσης ήπατος σε ασθενείς με ΗΚΚ. Γκαραγκούνης Α., Καράγιωργας Γ., Φεζουλίδης Ι., Ρούντας Χ. Προφορική Ελεύθερη Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας Θεσσαλονίκη 30/6-2/7/2017.

Τοποθέτηση και αφαίρεση προσωρινού φίλτρου κάτω κοίλης φλέβας τύπου Angel Catheter Καράγιωργας Γ., Γκαραγκούνης Α., Μωυσίδου Ρ., Φεζουλίδης Ι., Ρούντας Χ. Προφορική Ελεύθερη Ανακοίνωση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας Αθήνα 20-22/05/2016.

Εκπαιδευτικές Εργασίες / E-Poster

Ενδιαφέρον Περιστατικό – Απεικόνιση με Υπολογιστική Τομογραφία μεσοθωρακίτιδας από λανθάνουσα διάτρηση οισοφάγου λόγω κατάποσης ξένου σώματος. Γκαραγκούνης Α., Καράγιωργας Γ., Κυπαρίσση Μ.Κ., Φεζουλίδης Ι., Ρούντας Χ. Εκπαιδευτική Εργασία/E-poster στο 20ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο Αθήνα 4-6/11/2016.

Ενδιαφέρον Περιστατικό – Ενδοαυλική αποκατάσταση ψευδοανευρύσματος και αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας οπίσθιας κνημιαίας αρτηρίας. Γκαραγκούνης Α., Καράγιωργας Γ., Κυπαρίσση Μ.Κ., Φεζουλίδης Ι., Ρούντας Χ. Εκπαιδευτική Εργασία/E-poster στο 20ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο Αθήνα 4-6/11/2016.

Λαχνοοζώδης υμενίτιδα της ποδοκνημικής άρθρωσης και διαγνωστική διερεύνηση. Κυπαρίσση Μ.Κ., Καράγιωργας Γ., Γκαραγκούνης Α., Φεζουλίδης Ι., Ρούντας Χ. Εκπαιδευτική Εργασία/E-poster στο 20ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο Αθήνα 4-6/11/2016.

Ενδιαφέρουσα περίπτωση ασθενούς με λοίμωξη του ΚΝΣ. Κουτσογιάννη Α., Γκαραγκούνης Α., Μπαρός Χ., Παρλαπάνης Λ., Παλιαλέξης Κ., Νακοπούλου Θ., Παγδάτογλου Κ., Ευθυμιάδη Α., Παραφόρου Θ., Παπακωνσταντίνου Ι., Περίφανος Σ. Εκπαιδευτική Εργασία/E-poster στο 18ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο Αθήνα 12-14/10/2012.

contact_pic

Εκπαιδευτικά Μαθήματα / Ημερίδες

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα και Κλινικοεργαστηριακές Συναντήσεις Εργαστήριο Ακτινολογίας – Ιατρικής Απεικόνισης Π.Γ.Ν.Λ.
(2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018).

Εκπαιδευτικά Μαθήματα - Παρουσιάσεις Ενδιαφερόντων Περιστατικών Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο Γ.Ν.Τ.
(2011, 2012,2013).

Κλείστε το επόμενο ραντεβού σας
Μετάβαση στο περιεχόμενο